ISSN 2148-5917
Some Historical-Conceptual Preliminaries for Artificial Intelligence Ethics Debates [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(4): 155-163 | DOI: 10.5505/tjob.2022.18189

Some Historical-Conceptual Preliminaries for Artificial Intelligence Ethics Debates

Gülay Halidi
Çukurova University Faculty of Medicine Department of History of Medicine and Ethics

Studies in the field of artificial intelligence and the products that emerged in this context come to the fore as an important and popular technology used by people today. Therefore, it is essential to be able to understand and follow the changes and transformations of this technological possibility on human life, social- cultural structure, nature-universe, and within this framework, to be able to predict the reflections and consequences of its use in different fields. Therefore, an important guiding element that will set the framework for the shaping of artificial intelligence technology and the handling of inclusion dimensions in different areas of life is the bioethics perspective. In the article, conceptual-historical-etymological preliminary information about artificial intelligence, which will enable the clarification of the concepts in the examination and discussion of artificial intelligence in terms of bioethics, is given.

Keywords: Artificial intelligence, robot, automaton; cyborg; bionics; bioethics

Yapay Zeka Etiği Tartışmaları için Bazı Tarihsel-Kavramsal Önbilgiler

Gülay Halidi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Yapay zeka alanında yapılan çalışmalar ve bu bağlamda ortaya çıkan ürünler, günümüzde insanların kullandığı önemli ve popüler bir teknolojik olanak olarak ön plana çıkmaktadır. Bu teknolojik olanaklılığın insan yaşamı, toplumsal-kültürel yapı, doğa-evren üzerindeki değişimlerini ve dönüşümlerini anlayabilmek, takip edebilmek, bu çerçevede farklı alanlardaki kullanımlarının yansımalarını-sonuçlarını öngörebilmek elzemdir. Bu nedenle yapay zeka teknolojisinin şekillenmesinden, hayatın farklı alanlarına dahil etme boyutlarının ele alınmasına ilişkin çerçeveyi belirleyecek önemli kılavuz bir unsur da biyoetik perspektiftir. Makalede, biyoetik bakımından yapay zekanın irdelenmesinde, tartışılmasında kavramların netleştirilmesini sağlayacak yapay zeka ile ilgili kavramsal-tarihsel-etimolojik önbilgilere yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, robot, otomat; siborg; biyonik; biyoetik

Gülay Halidi. Some Historical-Conceptual Preliminaries for Artificial Intelligence Ethics Debates. Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(4): 155-163

Corresponding Author: Gülay Halidi, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale