ISSN 2148-5917
The Effect of Covid-19 Pandemic on Personal Health Data in Terms of European Union Law and Turkish Law [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(2): 76-83 | DOI: 10.5505/tjob.2022.04274

The Effect of Covid-19 Pandemic on Personal Health Data in Terms of European Union Law and Turkish Law

Seden Dürüstkan
Justice Program, Vocational School, Maltepe University, Istanbul

As epidemics in the history of humanity are experienced in the age of technology, the solutions that humanity has found in order to prevent the spread of diseases have started to change. This new state of humanity, which has started to conduct its relations through mobile applications, is also trying to protect their health with these applications. Mobile tracking applications, which entered our lives with the Covid-19 pandemic, have brought a new approach to the transmission of the disease, necessitating the need to re-discuss two sometimes conflicting concepts such as privacy and public health. In addition to the complementarity of the relations between the individual and the public, the need to keep them in balance has gained a new dimension with the pandemic. The mobile tracking applications, which started to be used to prevent the spread of the epidemic, were examined by comparing them with the European Union law and Turkish law regulations, and the perspectives of the laws on the autonomy and privacy of individuals based on personal data were evaluated when it comes to public health. Because even though mobile tracking applications have entered our lives due to the pandemic, the doors to the possibilities of finding a place for them in other areas have been opened from now on.

Keywords: Personal data, Covid-19; tracking applications

Avrupa Birliği Hukuku ve Türk Hukuku Açısından Covid-19 Pandemisinin Kişisel Sağlık Verileri Üzerine Etkisi

Seden Dürüstkan
Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Adalet Programı, İstanbul

İnsanlık tarihindeki salgın hastalıklar teknoloji çağında yaşanır oldukça insanlığın, hastalıkların yayılmasını önlemek adına bulduğu çözümler de değişiklik göstermeye başlamıştır. İlişkilerini mobil uygulamalar aracılığı ile yürütmeye başlayan bu yeni insanlık hali aynı şekilde sağlıklarını da bu uygulamalar ile koruma altına almaya çalışmaktadır. Covid-19 pandemisi ile hayatımıza giren mobil takip uygulamaları, hastalığın bulaşmasına yeni bir yaklaşım getirerek mahremiyet ve kamu sağlığı gibi alanları zaman zaman çatışan iki kavramı yeniden masaya yatırma ihtiyacını doğurmuştur. Birey ve kamu arasındaki ilişkilerin birbirlerini tamamlama özelliğinin yanı sıra dengede tutulma ihtiyaçları, pandemiyle birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Salgının yayılmasını önlemek amacı ile kullanılmaya başlayan mobil takip uygulamaları Avrupa Birliği hukuku ve Türk hukuku düzenlemeleri ile karşılaştırılarak incelenmiş ve hukukların kamu sağlığı söz konusu olduğunda kişisel veri temelli bireylerin özerklik ve mahremiyetlerine bakış açıları değerlendirilmiştir. Zira mobil takip uygulamalarını pandemi nedeni ile hayatlarımıza girse de bundan sonra başka alanlarda kendilerine yer bulma ihtimallerinin kapıları açılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kişisel veri, Covid-19; takip uygulamalar

Seden Dürüstkan. The Effect of Covid-19 Pandemic on Personal Health Data in Terms of European Union Law and Turkish Law. Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(2): 76-83

Corresponding Author: Seden Dürüstkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale