Turkish Journal of Bioethics: 3 (3)
Cilt: 3  Sayı: 3 - Autumn/Güz 2016
Özetleri Göster | << Geri
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2016.86570  Sayfa 128 (286 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
Bir öğrenci topluluğu: MEDISEP-Tıp etiği teması
A student organization: MEDISEP- Medical ethics pillar
Ayşe Elif Erol, Alper Tanrısever, Muhammed Ali Çolak, Ömer Kaya
doi: 10.5505/tjob.2016.54154  Sayfalar 129 - 131 (408 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Değişen ben miyim? Hastalar mı?
Am I the one who changes, or are the patients?
Gamze Erzin
doi: 10.5505/tjob.2016.40085  Sayfalar 132 - 136 (458 kere görüntülendi)

ÖZGÜN MAKALE
4.
Bir kadın-doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde görev yapan hemşirelerin ve ebelerin üremeye yardımcı uygulamalarla ilgili etik sorunlar konusundaki görüşleri
Views of nurses and midwives working in a gynecology-obstetrics and pediatrics hospital regarding ethical issues related to assisted reproduction procedures
Rana Can, Zekiye Turan, Hatice Tambağ, Selim Kadıoğlu
doi: 10.5505/tjob.2016.81300  Sayfalar 137 - 145 (360 kere görüntülendi)

5.
İş güvenliği uzmanlarının ücretlerini denetledikleri kurumlardan almaları nedeniyle karşılaştıkları etik sorunlar
The ethical problems that occupational safety specialists face because of getting their wages from the institutions they inspect
Burcu Namal, Hilal Kanber, Mustafa Volkan Kavas
doi: 10.5505/tjob.2016.21939  Sayfalar 146 - 164 (478 kere görüntülendi)

6.
Tüberküloz hastasında doğrudan gözetimli tedavi (DGT) uygulamasında karşılaşılan etik ikilemler
Ethical dilemmas of tuberculosis patient during the application of directly observed treatment
İlknur Genç Kuzuca
doi: 10.5505/tjob.2016.87487  Sayfalar 165 - 172 (568 kere görüntülendi)

VAKA ANALİZİ
7.
Gerçek bir öykünün filmi: Hemşire Lucia De Berk olgusu
The film of a true story: Nurse Lucia De Berk case
Derya Uzelli Yılmaz, Esra Akın Korhan, Çağatay Üstün
doi: 10.5505/tjob.2016.86158  Sayfalar 173 - 176 (559 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
8.
Ortak Ahlak mümkün mü?
Is there a Common Morality?
Vedat Menderes Özçiftci
doi: 10.5505/tjob.2016.57338  Sayfalar 177 - 178 (1688 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

CORRIGENDUM
9.
Corrigendum
Corrigendum
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2016.41713  Sayfa 179 (316 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Turkish Journal of Bioethics (TJOB) published by Turkish Bioethics Associaton

Türkiye Biyoetik Derneği tarafından basılan Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB)


e-ISSN: 2148 - 5917

Creative Commons Lisansı
Creative Commons Alıntı-Gayriticari-LisansDevam 4.0 Uluslararası Lisansı