Turkish Journal of Bioethics: 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 - Summer/Yaz 2016
Özetleri Göster | << Geri
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
Sayfa 53 (184 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Biyoetik ve otoriter söylem
Bioethics and authoritarian discourse
Tolga Güven
doi: 10.5505/tjob.2016.63835  Sayfalar 54 - 65 (290 kere görüntülendi)

3.
Modern tıp insancıl özünü yitiriyor: Artık “Hasta yok, Hastalık var!”
Modern medicine is losing its humanistic essence: “Patients no more, but diseases” is the new motto now.
Filiz Bulut, M. Murat Civaner
doi: 10.5505/tjob.2016.58070  Sayfalar 66 - 73 (467 kere görüntülendi)

4.
Yararsız tedavi
Futile treatment
H. Volkan Acar
doi: 10.5505/tjob.2016.77486  Sayfalar 74 - 84 (412 kere görüntülendi)

ÖZGÜN MAKALE
5.
Hemşirelerin etik eğitiminin meslek hayatına yansıması konusundaki görüşleri
The ideas of nurses about the reflection of ethic education in their professional life
Şenay Gül, İlknur Genç Kuzuca, Neyyire Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2016.52714  Sayfalar 85 - 97 (549 kere görüntülendi)

6.
Veteriner hekimliğinde profesyonalizmi kavramsallaştırmaya yönelik bir ön çalışma
A preliminary study to conceptualize professionalism in the field of veterinary medicine
Aytaç Ünsal, Raziye Tamay Başağaç Gül, Nigar Yerlikaya
doi: 10.5505/tjob.2016.94695  Sayfalar 98 - 109 (410 kere görüntülendi)

VAKA ANALİZİ
7.
HIV/AIDS ve kanser vakalarında erdem etiği ve dürüstlük
Virtue ethics and veracity in HIV/AIDS and oncology cases
Oluwaseun Adeola Anifowose
doi: 10.5505/tjob.2016.28247  Sayfalar 110 - 119 (316 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
8.
Hemşirelik öğrencilerinin klinik beceri kazanmaları sırasında karşılaştıkları etik problemler
Ethical problems of nursing students related to acquisition of clinical skills
Sinan Aydoğan
doi: 10.5505/tjob.2016.76476  Sayfalar 120 - 123 (544 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KİTAP ELEŞTİRİSİ
9.
Bilme İstenci Üzerine Dersler
Lectures on the Will to Know
Şükrü Keleş
doi: 10.5505/tjob.2016.46220  Sayfalar 124 - 126 (331 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

CORRIGENDUM
10.
Corrigendum
Corrigendum
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2016.73792  Sayfa 127 (236 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Turkish Journal of Bioethics (TJOB) published by Turkish Bioethics Associaton

Türkiye Biyoetik Derneği tarafından basılan Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB)


e-ISSN: 2148 - 5917

Creative Commons Lisansı
Creative Commons Alıntı-Gayriticari-LisansDevam 4.0 Uluslararası Lisansı