Bilimsel felsefenin ışığında etik: Yaman Örs'ün yöntembilimsel yaklaşımını anlamak [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(3): 118-124 | DOI: 10.5505/tjob.2018.28290  

Bilimsel felsefenin ışığında etik: Yaman Örs'ün yöntembilimsel yaklaşımını anlamak

Zümrüt Alpınar Şencan
Calgary Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Calgary

Neden bilimsel felsefe? Neden Hans Reichenbach? Felsefe ve etik dikkate alındığında, bilimsel felsefenin yöntembilimsel (metodolojik) yaklaşımını benimsememiz için iyi bir nedenimiz var mı? Felsefeciler vardıkları yargılardan sorumlu tutulabilirler mi? Mantıkçı pozitivizm, mantıkçı empirisizm ve Hans Reichenbach’in savunduğu anlamadaki bilimsel felsefe yaklaşımlarını benimseyen Yaman Örs’e (1936-2016) göre, vardır ve tutulmalıdırlar. Önemli bir biyoetikçi olan Yaman Örs, Türkiye’de bu akademik alanın gelişmesinde oldukça mühim bir role sahiptir. Değişik alanlarda çok sayıda oldukça değerli çalışmaları vardır. Fakat, bu makalede, onun, felsefe için bilimsel felsefenin önemi, etiğin yöntembilimi (metodolojisi) ve biyoetik ve tıp etiğinde karşımıza çıkan ahlaki sorunlar konularını kapsayan çalışmaları üzerinde durulmuştur. Bir bilimsel felsefeci olarak Yaman Örs’ün yöntembilimsel yaklaşımı ve bunun etik ve kısmen biyoetik için öneminin incelenmesi, bu makalenin amacını oluşturmaktadır. Ayrıca bu makalede, görünüşe göre Yaman Örs tarafından ilk kez düşünülüp, ortaya konmuş ve sadece tıp etiği ve biyoetik için değil, aynı zamanda akademik bir alan olarak felsefe için de önem taşıyan, “felsefenin etiği”, “felsefe yapmanın etiği” ve “felsefecilerin etiği”, “biyoetik ve tıbbi etik’te sorun kümeleri” gibi terimlerin önemi vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: yaman örs, bilimsel felsefe, etik, felsefenin etiği, biyoetikte sorun kümeleri, etiğin farklılaşmış uzantıları olarak meslek etikleri.


Ethics in the light of scientific philosophy: understanding Yaman Örs's methodological approach

Zümrüt Alpınar Şencan
University of Calgary, Department of Philosophy, Calgary, Canada

Why scientific philosophy? Why Hans Reichenbach? Is there a good reason for us to adopt the methodological approach of scientific philosophy when philosophical activity and ethics is considered? Should the philosophers be held responsible from the judgments they arrive at? According to Yaman Örs (1936-2016), who embraces the approaches of logical positivism, logical empiricism and scientific philosophy, basically as defended by Hans Reichenbach, there is and they should. Yaman Örs, the late prominent bioethicist, has played a crucial leading role in the development of this academic field in Turkey. He has a great number of invaluable works in different fields. But, this paper focuses on his works in which he covered the importance of scientific philosophy for the philosophical activity, the methodology in ethics and the moral issues arising in the field of bioethics and medical ethics. The main aim of this paper is to examine the methodological approach of Yaman Örs as a scientific philosopher and the significant role it plays in ethics and, in part, bioethics. This paper will also signify in detail the importance of the terms, “the ethics of philosophy or philosophizing”, “the ethics of philosophers”, “the problem sets in bioethics and medical ethics”, and “ethics of the professions as differentiated extensions of ethics”, all of which seem to be first raised by Yaman Örs and are quite important not only for medical ethics and bioethics, but also for philosophy as an academic field of study.

Keywords: yaman örs, scientific philosophy, ethics, the ethics of philosophy, problem sets in bioethics, ethics of the professions as differentiated extensions of ethics.


Zümrüt Alpınar Şencan. Ethics in the light of scientific philosophy: understanding Yaman Örs's methodological approach. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(3): 118-124

Sorumlu Yazar: Zümrüt Alpınar Şencan, Canada


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarTurkish Journal of Bioethics (TJOB) published by Turkish Bioethics Associaton

Türkiye Biyoetik Derneği tarafından basılan Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB)


e-ISSN: 2148 - 5917

Creative Commons Lisansı
Creative Commons Alıntı-Gayriticari-LisansDevam 4.0 Uluslararası Lisansı