Yerelden Küresele Gıda Güvencesi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(4): 184-197 | DOI: 10.5505/tjob.2016.17894  

Yerelden Küresele Gıda Güvencesi

Ahmet Şahinöz
Başkent Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Gıda güvencesi günümüz dünyasının en önemli sorunlarından bir tanesidir. Her ulusun tartışmasız hakkı olan gıda güvencesinin sağlanması her bir ülkenin kendi koşullarına uygun tarım politikalarının yaşama geçirilmesi ile mümkün olur.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Literatür taraması ve istatistiki verilerin kullanılması.
BULGULAR: Bugün dünya nüfusunun üçte biri gıda güvencesinden yoksundur. Türkiye'de ise yetersiz ve sağlıksız beslenmeye bağlı dengesiz beslenme vardır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkiye tarımında düşük verimlilik ve yüksek maliyetler gıda fiyatlarının dünya piyasalarının üzerinde oluşmasına ve ülkede yoksulluğun artmasına neden olmaktadır. Yeniden tanımlanacak etkin bir tarım politikası ile gıdaya erişim kolaylaşacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvencesi, Tarım Politikaları, Gıda Krizi, Stratejik Hedef, Dünya Ticaret Örgütü.


Food Security From Local to Global

Ahmet Şahinöz
Department Of Economics, Baskent University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Food security is one of the most important problems of the contemporary World. Supply of food security, which is a right of all nations, can only be achieved by imposing the true agriculture policies.
METHODS: Litarature searching and using statistical datas.
RESULTS: The one-third of the World population can not reach food security today. In Turkey, there is malnutrition problem which is sourcing from unhealthy and undernutrition.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Low efficiency levels and high costs in Turkish agriculture are resulted in food prices' being higher than the World average and poverty levels to be increased. By an effective, a redefined agriculture policy, reaching process to the food will be easier.

Keywords: Food Security, Agriculture Policies, Food Crisis, Strategic Target, World Trade Organization


Ahmet Şahinöz. Food Security From Local to Global. Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(4): 184-197

Sorumlu Yazar: Ahmet Şahinöz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarTurkish Journal of Bioethics (TJOB) published by Turkish Bioethics Associaton

Türkiye Biyoetik Derneği tarafından basılan Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB)


e-ISSN: 2148 - 5917

Creative Commons Lisansı
Creative Commons Alıntı-Gayriticari-LisansDevam 4.0 Uluslararası Lisansı