Turkish Journal of Bioethics: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ÖĞRENCİNİN SESİ
1.
Ortak Ahlak mümkün mü?
Is there a Common Morality?
Vedat Menderes Özçiftci
doi: 10.5505/tjob.2016.57338  TJOB 2016; 3 - 3 | Sayfalar 177 - 178 (1642 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Çevre etiğinde bireyin ahlaki sorumluluğuna kısa bir bakış
A brief overview of the moral responsibility of individual in environmental ethics
Belkıs Birden
doi: 10.5505/tjob.2016.66375  TJOB 2016; 3 - 1 | Sayfalar 4 - 14 (1479 kere görüntülendi)

ÖĞRENCİNİN SESİ
3.
Hemşirelik öğrencilerinin klinik beceri kazanmaları sırasında karşılaştıkları etik problemler
Ethical problems of nursing students related to acquisition of clinical skills
Sinan Aydoğan
doi: 10.5505/tjob.2016.76476  TJOB 2016; 3 - 2 | Sayfalar 120 - 123 (1319 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
4.
Hemşirelerin etik eğitiminin meslek hayatına yansıması konusundaki görüşleri
The ideas of nurses about the reflection of ethic education in their professional life
Şenay Gül, İlknur Genç Kuzuca, Neyyire Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2016.52714  TJOB 2016; 3 - 2 | Sayfalar 85 - 97 (1276 kere görüntülendi)

VAKA ANALİZİ
5.
Kemik iliği ve kök hücre donörlerinin bağış sürecinin son safhasında bağıştan vazgeçmesi: Donör hakkı mı cinayet mi?
Withdrawal of bone marrow and stem cell donors at the late stage of donation process: Donor right or murder?
Alper Bulut
doi: 10.5505/tjob.2016.75047  TJOB 2016; 3 - 1 | Sayfalar 36 - 40 (1142 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
6.
Modern tıp insancıl özünü yitiriyor: Artık “Hasta yok, Hastalık var!”
Modern medicine is losing its humanistic essence: “Patients no more, but diseases” is the new motto now.
Filiz Bulut, M. Murat Civaner
doi: 10.5505/tjob.2016.58070  TJOB 2016; 3 - 2 | Sayfalar 66 - 73 (1112 kere görüntülendi)

7.
Yararsız tedavi
Futile treatment
H. Volkan Acar
doi: 10.5505/tjob.2016.77486  TJOB 2016; 3 - 2 | Sayfalar 74 - 84 (994 kere görüntülendi)

KİTAP ELEŞTİRİSİ
8.
Beş Ahlak Yazısı
Five Moral Pieces
Mehmet Cem Müderrisoğlu
doi: 10.5505/tjob.2016.40412  TJOB 2016; 3 - 1 | Sayfalar 49 - 51 (953 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
9.
İşletmeleşen hastanelerde hasta-hekim arasındaki ilişkinin etik açıdan incelenmesi
The ethical analysing of relationship between doctor and patient in industrialized hospitals
Merve Bakırcı
doi: 10.5505/tjob.2016.40427  TJOB 2016; 3 - 1 | Sayfalar 41 - 48 (919 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
10.
Veteriner hekimliğinde profesyonalizmi kavramsallaştırmaya yönelik bir ön çalışma
A preliminary study to conceptualize professionalism in the field of veterinary medicine
Aytaç Ünsal, Raziye Tamay Başağaç Gül, Nigar Yerlikaya
doi: 10.5505/tjob.2016.94695  TJOB 2016; 3 - 2 | Sayfalar 98 - 109 (913 kere görüntülendi)

EDİTÖRE MEKTUP
11.
İçe dönük öğretim üyesinden mektup var
Letter from introvert lecturer
Nermin Çelik
TJOB 2016; 3 - 1 | Sayfa 3 (785 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
12.
İslami dünya görüşü: modern, demokratik ve seküler bir ülkede etik
An islamic worldview: ethics in a modern, democratic and secular state
John Valk, Mualla Selçuk
doi: 10.5505/tjob.2016.79664  TJOB 2016; 3 - 1 | Sayfalar 15 - 25 (771 kere görüntülendi)

VAKA ANALİZİ
13.
HIV/AIDS ve kanser vakalarında erdem etiği ve dürüstlük
Virtue ethics and veracity in HIV/AIDS and oncology cases
Oluwaseun Adeola Anifowose
doi: 10.5505/tjob.2016.28247  TJOB 2016; 3 - 2 | Sayfalar 110 - 119 (702 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KİTAP ELEŞTİRİSİ
14.
Bilme İstenci Üzerine Dersler
Lectures on the Will to Know
Şükrü Keleş
doi: 10.5505/tjob.2016.46220  TJOB 2016; 3 - 2 | Sayfalar 124 - 126 (693 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DİĞER
15.
Hakemlere teşekkür
Reviewer acknowledgement
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2016.20591  TJOB 2016; 3 - 1 | Sayfa 52 (675 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
16.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görev yapan veteriner hekimlerin kamuda çalışma hayatı üzerine bazı değerlendirmeleri
Some evaluations about public work life from veterinarians who work in the Ministry of Food Agriculture and Livestock
Gökhan Aslım, Aşkın Yaşar
doi: 10.5505/tjob.2016.02996  TJOB 2016; 3 - 1 | Sayfalar 26 - 35 (630 kere görüntülendi)

DERLEME
17.
Biyoetik ve otoriter söylem
Bioethics and authoritarian discourse
Tolga Güven
doi: 10.5505/tjob.2016.63835  TJOB 2016; 3 - 2 | Sayfalar 54 - 65 (617 kere görüntülendi)

KİTAP ELEŞTİRİSİ
18.
Troleybüs Problemi
The Trolley Problem
Vedat Menderes Özçiftci
doi: 10.5505/tjob.2016.33042  TJOB 2016; 3 - 4 | Sayfalar 226 - 227 (572 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

VAKA ANALİZİ
19.
Devran Bebek
Baby Devran
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2017.93584  TJOB 2017; 4 - 1 | Sayfalar 36 - 38 (474 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDİTÖRDEN
20.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
TJOB 2016; 3 - 1 | Sayfalar 1 - 2 (471 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Turkish Journal of Bioethics (TJOB) published by Turkish Bioethics Associaton

Türkiye Biyoetik Derneği tarafından basılan Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB)


e-ISSN: 2148 - 5917

Creative Commons Lisansı
Creative Commons Alıntı-Gayriticari-LisansDevam 4.0 Uluslararası Lisansı