Turkish Journal of Bioethics: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ÖĞRENCİNİN SESİ
1.
Beyin Çağında Etik Kaygılar: Nöroetik
Ethical Concerns in The Age of the Brain: Neuroethics
Vedat Menderes Özçiftci
doi: 10.5505/tjob.2014.09719  TJOB 2014; 1 - 2 | Sayfalar 128 - 130 (1825 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Ortak Ahlak mümkün mü?
Is there a Common Morality?
Vedat Menderes Özçiftci
doi: 10.5505/tjob.2016.57338  TJOB 2016; 3 - 3 | Sayfalar 177 - 178 (1519 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Mahremiyet kavramı bağlamında kişisel sağlık verileri
The concept of privacy in the context of personal health data
M. Cumhur İzgi
doi: 10.5505/tjob.2014.65375  TJOB 2014; 1 - 1 | Sayfalar 25 - 37 (1476 kere görüntülendi)

4.
Hemşirelik Bakımı Kavramı
The Concept of Nursing Care
Zehra Göçmen Baykara
doi: 10.5505/tjob.2014.54264  TJOB 2014; 1 - 2 | Sayfalar 92 - 99 (1441 kere görüntülendi)

5.
Hemşireler arasında sosyal medya kullanımının yarar ve risklerinin tıp etiği bağlamında tartışılması
Discussing the benefits and risks of social media use among nurses in the context of medical ethics
Aslıhan Ardıç Çobaner, Türkan Işık
doi: 10.5505/tjob.2014.86580  TJOB 2014; 1 - 3 | Sayfalar 137 - 148 (1333 kere görüntülendi)

VAKA ANALİZİ
6.
Cinsiyet kimliği veya cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve damgalanma
Stigma and discrimination based on sexual orientation and gender identity
Aslıhan Akpınar
doi: 10.5505/tjob.2014.29491  TJOB 2014; 1 - 3 | Sayfalar 149 - 153 (1285 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
7.
Ara ki bulasın; bir “ulusal veri tabanı” hikâyesi
A history of a national bioethics database
Celalettin Göçken
doi: 10.5505/tjob.2014.32042  TJOB 2014; 1 - 1 | Sayfalar 69 - 73 (1204 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
8.
Diş hekimlerinin hasta tercihleri: Adana örneğinde bir araştırma
Dentists’ patient preferences: a survey in the Adana sample
Funda Gülay Kadıoğlu
doi: 10.5505/tjob.2015.83803  TJOB 2015; 2 - 3 | Sayfalar 225 - 234 (1190 kere görüntülendi)

MEVZUAT DEĞERLENDİRMESİ
9.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile Yönetmelik Taslağı'nın Karşılaştırılması
Comparison of Traditional, Complementary Medicine Draft Regulations and Regulations
Onur Naci Karahancı, Ümit Yaşar Öztoprak, Mesut Ersoy, Çağrı Zeybek Ünsal, Mustafa Hayırlıdağ, Nüket Örnek Büken
doi: 10.5505/tjob.2015.85856  TJOB 2015; 2 - 2 | Sayfalar 117 - 126 (1140 kere görüntülendi)

KİTAP ELEŞTİRİSİ
10.
Kitap eleştirisi
Book review
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2014.21931  TJOB 2014; 1 - 1 | Sayfalar 74 - 75 (1090 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

VAKA ANALİZİ
11.
Minnesota Üniversitesi psikiyatri araştırmasında etik ihlali
Psychiatric research abuse at the University of Minnesota
Carl Elliott
doi: 10.5505/tjob.2014.58066  TJOB 2014; 1 - 1 | Sayfalar 38 - 43 (1082 kere görüntülendi)

ÖZGÜN MAKALE
12.
Bir grup anatomi öğretim elemanının kadavra ve eğitimde kadavra kullanma hakkındaki görüşleri
Opinions of a group of anatomy instructor on cadaver and utilization of cadaver in anatomy teaching
Oya Ögenler, Alev Kara, Selim Kadıoğlu, Ahmet Hakan Öztürk, Mehmet Ali Sungur
doi: 10.5505/tjob.2014.29292  TJOB 2014; 1 - 1 | Sayfalar 57 - 68 (1058 kere görüntülendi)

13.
Türkiye’deki organ aktarımı merkezlerine ait internet sitelerinde yer alan bilgilerin tıp etiği açısından değerlendirilmesi: Niteliksel bir çalışma
Evaluation of the information provided in web sites of organ transplantation centers in Turkey from the perspective of medical ethics: A qualitative study
Gürkan Sert, Tolga Güven, Şefik Görkey
doi: 10.5505/tjob.2014.08208  TJOB 2014; 1 - 1 | Sayfalar 44 - 56 (1048 kere görüntülendi)

DERLEME
14.
Preimplantasyon genetik tanının öjeniye ve insanın araçsallaştırılmasına yol açıp açmayacağının tıp etiği açısından yamaç aşağı kayma argümanı ile değerlendirilmesi
A medical ethical evaluation, using the slippery slope argument, as to whether or not preimplantation genetic diagnosis will result in eugenics and human instrumentalization
Emine Topçu, Neyyire Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2015.52824  TJOB 2015; 2 - 3 | Sayfalar 187 - 201 (1045 kere görüntülendi)

15.
Tıp etiği nereye?
Medical ethics at a crossroads
Murat Civaner
doi: 10.5505/tjob.2014.55265  TJOB 2014; 1 - 1 | Sayfalar 4 - 12 (1031 kere görüntülendi)

16.
Türkiye’deki tıp etiği tartışmalarının ana eksenleri ve sorunları: Eleştirel bir değerlendirme
The main axes of the discourse of medical ethics in Turkey: A critical review
Tolga Güven
doi: 10.5505/tjob.2014.10820  TJOB 2014; 1 - 1 | Sayfalar 13 - 24 (1017 kere görüntülendi)

EDİTÖRE MEKTUP
17.
Yeni Dünya'da yeni ufuklar; bir yaz okulu serüveni
New ideas in the New World; a summer school adventure
Celalettin Göçken
doi: 10.5505/tjob.2014.93063  TJOB 2014; 1 - 3 | Sayfalar 135 - 136 (1014 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
18.
Çevre etiğinde bireyin ahlaki sorumluluğuna kısa bir bakış
A brief overview of the moral responsibility of individual in environmental ethics
Belkıs Birden
doi: 10.5505/tjob.2016.66375  TJOB 2016; 3 - 1 | Sayfalar 4 - 14 (1001 kere görüntülendi)

ÖZGÜN MAKALE
19.
Türkiye’de evde sağlık ve bakım hizmetleri uygulamalarının mevzuat içindeki tarihsel değişimi
Historical evolution of home care applications in legislative base in Turkey
Mustafa Çoban, Afsun Ezel Esatoğlu, Mustafa Cumhur İzgi
doi: 10.5505/tjob.2014.29392  TJOB 2014; 1 - 3 | Sayfalar 154 - 176 (999 kere görüntülendi)

20.
Ulusal hemşirelik dergilerinin araştırma ve yayın etiği politikalarının dergi internet siteleri üzerinden incelenmesi
Examination of national nursing journals’ websites for their research and publishing ethics policies
Şerife Yılmaz Gören, Neyyire Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2015.25733  TJOB 2015; 2 - 2 | Sayfalar 137 - 154 (896 kere görüntülendi)


Turkish Journal of Bioethics (TJOB) published by Turkish Bioethics Associaton

Türkiye Biyoetik Derneği tarafından basılan Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB)


e-ISSN: 2148 - 5917

Creative Commons Lisansı
Creative Commons Alıntı-Gayriticari-LisansDevam 4.0 Uluslararası Lisansı