Türkiye Biyoetik Dergisi


Turkish Journal of Bioethics
Türkiye Biyoetik Dergisi
Makale Ara
yazar ve kurum içinde
başlık ve özet içinde
anahtar kelimelerde
tamamında

Son Sayı
Turkish Journal of Bioethics: 3 (1)
Cilt: 3  Sayı: 1 - Spring/Bahar 2016
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
Sayfalar 1 - 2 (115 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
2.
İçe dönük öğretim üyesinden mektup var
Letter from introvert lecturer
Nermin Çelik
Sayfa 3 (203 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Çevre etiğinde bireyin ahlaki sorumluluğuna kısa bir bakış
A brief overview of the moral responsibility of individual in environmental ethics
Belkıs Birden
doi: 10.5505/tjob.2016.66375  Sayfalar 4 - 14 (269 kere görüntülendi)

ÖZGÜN MAKALE
4.
İslami dünya görüşü: modern, demokratik ve seküler bir ülkede etik
An islamic worldview: ethics in a modern, democratic and secular state
John Valk, Mualla Selçuk
doi: 10.5505/tjob.2016.79664  Sayfalar 15 - 25 (252 kere görüntülendi)

5.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görev yapan veteriner hekimlerin kamuda çalışma hayatı üzerine bazı değerlendirmeleri
Some evaluations about public work life from veterinarians who work in the Ministry of Food Agriculture and Livestock
Gökhan Aslım, Aşkın Yaşar
doi: 10.5505/tjob.2016.02996  Sayfalar 26 - 35 (145 kere görüntülendi)

VAKA ANALIZI
6.
Kemik iliği ve kök hücre donörlerinin bağış sürecinin son safhasında bağıştan vazgeçmesi: Donör hakkı mı cinayet mi?
Withdrawal of bone marrow and stem cell donors at the late stage of donation process: Donor right or murder?
Alper Bulut
doi: 10.5505/tjob.2016.75047  Sayfalar 36 - 40 (274 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖĞRENCININ SESI
7.
İşletmeleşen hastanelerde hasta-hekim arasındaki ilişkinin etik açıdan incelenmesi
The ethical analysing of relationship between doctor and patient in industrialized hospitals
Merve Bakırcı
doi: 10.5505/tjob.2016.40427  Sayfalar 41 - 48 (231 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KITAP ELEŞTIRISI
8.
Beş Ahlak Yazısı
Five Moral Pieces
Mehmet Cem Müderrisoğlu
doi: 10.5505/tjob.2016.40412  Sayfalar 49 - 51 (198 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER
9.
Hakemlere teşekkür
Reviewer acknowledgement
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2016.20591  Sayfa 52 (230 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF