Yayın Kurulu | Türkiye Biyoetik Dergisi

Yayın Kurulu

Editör

Prof. Dr. N. Yasemin Yalim (Ankara Üniversitesi)
yalimx001@yahoo.com

Yardımcı Editörler

Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Akpınar (Kocaeli Üniversitesi)
aslyakcay@yahoo.com

Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Kavas (Ankara Üniversitesi)
volkankavas@yahoo.com

Dr. Şükrü Keleş (Hacettepe Üniversitesi)
kelesukru@gmail.com

Sekreterya

Muhammet Arslan (Ankara Üniversitesi)
arslanvet@gmail.com

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Nüket Örnek Büken (Hacettepe Üniversitesi)
nuketbuken@hotmail.com

Prof. Dr. Hanzade Doğan (İstanbul Üniversitesi)
hhanzadedogan@gmail.com

Prof. Dr. Carl Elliot (Minnesota Üniversitesi)

Prof. Dr. Serap Şahinoğlu (Ankara Üniversitesi)
serapsahinoglu@yahoo.co.uk

Doç. Dr.Tolga Güven (Marmara Üniversitesi)
tolgaguven@hotmail.com

Doç. Dr. Selim Kadıoğlu (Çukurova Üniversitesi)
selimkad@gmail.com

Doç. Dr. Gülay Yıldırım (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
gyildirimg@gmail.com


İstatistik Editörü

Prof. Dr. Birdal ŞENOĞLU (Ankara Üniversitesi)

Turkish Journal of Bioethics (TJOB) published by Turkish Bioethics Associaton

Türkiye Biyoetik Derneği tarafından basılan Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB)


e-ISSN: 2148 - 5917

Creative Commons Lisansı
Creative Commons Alıntı-Gayriticari-LisansDevam 4.0 Uluslararası Lisansı